AUTOMATISKE SMØRESYSTEMER

Wiejelo Equipment har over 30 år internasjonal erfaring innen automatiske smøresystemer.

Et automatisk smøresystem sørger for at bevegelige ledd og lager er smurt under arbeid, noe som betyr lengre levetid. Med riktig smøremiddel og dosering, danner smøringen en forsegling på utsiden av lagrene, som forhindrer inntrenging av støv, smuss og sand. I tillegg vil et automatisk smøresystem forhindre ståtid for maskiner, som igjen gir bedre inntjening.

Årlig leverer vi tusenvis av smøresystemer til produsenter, forhandlere og sluttbrukere i flere forskjellige bransjer. Vårt team består av erfarne ansatte som har dusinvis av år med erfaring fra forskjellige produsenter i denne sektoren.

Vi har et globalt servicenettverk til disposisjon. Lokale distributører blir opplært av Wiejelo Equipment for uavhengig å kunne ivareta installasjoner og utføre vedlikehold av systemene.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 95 74 90 75 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.