AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

BUSS & PASSASJERTRANSPORT

Stadig strengere utslippskrav (EURO 6, CNG) som gjør at motorer oppnår høyere temperaturer, bedre isolasjon og mer oppfylte motorrom gir stadig større risiko for brann i motorrommet. Denne økte risikoen merkes også i form av et økende antall myndigheter og forsikringsselskaper som krever at automatisk brannslokking skal være obligatorisk i busser og andre enheter for passasjertransport.

Vårt automatiske brannslokkingssystem slukker et branntilløp i løpet av få sekunder. Den helautomatiske løsningen vi kan tilby til busser har vist seg å være den mest stabile løsningen på markedet. Den mekaniske funksjonen i vårt system gjør at kjøretøyet blir beskyttet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Ved å installere et effektivt automatisk brannslokkingsstystem i din buss, har du ikke bare økt sikkerhet for dine passasjerer, men også for omgivelsene. Dessuten, om det skulle oppstå en brann, så vil du ikke miste kapasitet.

Alle våre systemer innretter seg etter de siste standarder og de strengeste krav, som R107.

Wiejelo Equipment leverer nå til forskjellige bussprodusenter i Europa. I tillegg til levering av brannslokkesystemer, tilbyr vi også installasjonstrening, design, ettersalgsstøtte og mye mer.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 95 74 90 75 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.