AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

CNC-MASKINER

Ved bruk av et automatisk brannslokkingssystem ved en CNC-maskin, er et patentert deteksjonsrør i stand til å hurtig oppdage et branntilløp. I tillegg er det mulig å ha nok en deteksjonsmetode, som f.eks. et aspirasjonssystem som kontrollerer systemet parallelt.

For mange CNC-maskiner anbefaler Wiejelo Equipment bruk av et slokkingssystem med Novec1230. Novec er en væske ved romtemperatur. Når den slukker en brann, trekker Novec varmen ut fra flammene, og avslutter den kjemiske reaksjonen slik at brannen blir kjølt ned og umiddelbart slukket. På grunn av den kjølende effekten, så er risikoen for oppblussing bortimot ikke-eksisterende. Under en brannslukking blir all ubrukt Novec umiddelbart fordampet, og innen 5 dager er alt totalt absorbert i atmosfæren.

Novec1230 gjør absolutt ingen skade på noe av utstyret i og rundt maskinene. Ingenting må ryddes vekk, vaskes eller repareres etter den slukkede brannen.

Viktige krav for et automatisk brannslokkingssystem ved en CNC-maskin er:

  • Rask og pålitelig deteksjon
  • Rask og trygg slukking.
  • Forebygge gjenoppblussing av brann.
  • Bruk av slukkemidler som ikke skader sensitivt utstyr.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.

nb_NONorwegian