AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

DATASENTRALER, SERVER-ROM OG EL-TAVLER

Viktigheten av utstyret i f.eks et datakabinett eller serverrom for bedrifter betyr at et automatisk brannslukkingssystem er uunværlig.
Viktige krav for et automatisk brannslokkingssystem i et datasenter er:

  • Rask og pålitelig deteksjon
  • Rask og trygg slukking.
  • Forebygge gjenoppblussing av brann.
  • Bruk av slukkemidler som ikke skader sensitivt utstyr.

Ved bruk av et automatisk brannslokkingssystem i f.eks et datakabinett, er et patentert deteksjonsrør i stand til å hurtig oppdage et branntilløp. I tillegg er det mulig å ha nok en deteksjonsmetode, som f.eks. et aspirasjonssystem som kontrollerer systemet parallelt.

For mange datasentraler, serverrom og el-tavler anbefaler Wiejelo Equipment bruk av et slukkesystem med FK5 slokkeagent. FK5 slokkeagent er en væske ved romtemperatur. Når den slukker en brann, trekker FK5 slokkeagent varmen ut fra flammene, og avslutter den kjemiske reaksjonen slik at brannen blir kjølt ned og umiddelbart slukket. På grunn av den kjølende effekten, så er risikoen for oppblussing bortimot ikke-eksisterende. Under en brannslukking blir all ubrukt FK5 slokkeagent umiddelbart fordampet, og innen 5 dager er alt totalt absorbert i atmosfæren.

FK5 slokkeagent gjør absolutt ingen skade på noe av utstyret i f.eks. et datakabinett. Ingenting må ryddes vekk, vaskes eller repareres etter den slukkede brannen.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 95 74 90 75 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.