TJENESTER

DOBBEL-LINJE SMØRESYSTEM

Wiejelo Equipment er en leverandør av dobbel-linje smøringssystemer fra DropsaVet.

Vi leverer dobbellinjesystemer for tungindustri og storindustri hvor lengre distanser er aktuelt. I et dobbellinjesystem blir smøremiddelet under trykk vekselvis dosert via to hovedledninger ved hjelp av en fordelingsventil. Denne doserer ut i fra trykkforskjell, og leder smøremiddelet ut til smørepunktene.

Fordeler med dobbellinje smøresystemer

  • Lett skalerbart system
  • Smøring på større avstander til samme tid.
  • Profesjonell montering av erfarne serviceteknikere
  • Servicenettverk med global dekning
  • Ledd og lager smøres oftere, men ikke med så store mengder. I tillegg blir de smurt mens de er i arbeid, som betyr at fettet fordeles bedre.
  • Lengre levetid på ledd og lager.
  • Mindre nedetid og mer produktiv tid.
  • Trygt: Systemet gjør at vedlikeholdspersonell ikke behøver å klatre på, eller bevege seg under maskinene.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.