AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

EX/III KJØRETØYER

Sikkerhet og miljø er de to viktigste hensynene bak alle avgjørelser vi tar. Å beskytte alt relevant utstyr mot brann blir stadig mer aktuelt. Konsekvensene av ulykker i kombinasjon med brann er ofte katastrofale. Resultatet kan bli tap av liv, verdier og produksjonsstans.

Motor, hydraulikk, drivstoff og el-installasjoner utgjør de største brannrisikoene. Branner utvikler seg ofte svært raskt og er meget vanskelige å slokke med håndslokkeapparater.

Wiejelo Equipment AS leverer automatiske brannslukkesystem til ADR og sprengstoffbiler. Valg av type system avhenger av miljø, verdi på utstyr og hvor kritisk en brann vil være for menneske, miljø og maskin. Det systemet som benyttes i de fleste tilfeller er Reacton sitt automatiske slukkesystem som benytter Furex ABC 770 pulver.
Pulveret har en svært god slukkeeffekt, og det er miljøvennlig. Pulveret kan vaskes vekk med rent vann og har ingen skadelige virkninger på maskin eller miljø.

Reacton er en engelsk produsent med over 30 års erfaring med produksjon av brannslukkesystemer for kjøretøy. Systemet er utviklet for bruk over hele verden i både kaldt og varmt klima. Slukkesystem fra Reacton er designet etter flere internasjonale og nasjonale retningslinjer som: SPCR183, R107 og FM for å nevne noen. Dette gjør brannslukkesystemet pålitelig og sikrer funksjon under de mest krevende forhold. Reacton innehar følgende godkjenninger.

  • FPA (Fire Protection Association) Member – Membership Number: 00031534
  • I.A (Fire Industry Association) Member – Membership Number: 1192
  • I.A – F-Gas Certified – Certificate Number: F-0156-GB
  • Made In Britain Member – Member 1225
  • E.D (Pressure Equipment Directive) 2014/68/EU: Module D1 – Can apply the CE mark (CE0086)
  • BS EN ISO 9001:2015 (FS664767)
  • UNECE Regulation R107 Compliant – Approval Certification No: E5 107R-06008

Reacton brannslukkesystem aktiveres ved en brann og slukker brannen raskt og effektivt. Systemet er designet for å fungere optimalt under de vanskeligste forhold og i tøffe miljøer. Systemet er godkjent og fungerer ned til -40° C. Beholdere er tilgjengelig i størrelser 2-99 liter.

Wiejelo Equipment AS leverer installasjon og service på slukkesystem til ADR og sprengstoffbiler fra Reacton.

Wiejelo Equipment AS er en ledende aktør innen automatiske slukkesystemer til ADR- og sprengstoffbiler. Og er svært engasjert i forbedringstiltak innen sikkerhet og miljø. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å velge rett løsning for ditt behov.      

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.

nb_NONorwegian