AUTOMATISKE SMØRESYSTEMER

INDUSTRI

Wiejelo Equipment spesialiserer seg i design og installasjon av automatiske smøresystemer for industrisektoren. 

På grunn av intensiv bruk, blir utstyr ofte utsatt for høy belastning, og smørepunkter er ofte plassert på sårbare steder.
Vi tilbyr skreddersydde løsninger innenfor automatiske smøresystemer, til blant annet:

  • Betongindustri
  • Transportbånd
  • Kjededrevne transportbånd
  • Lagersystemer

Vi designer og installerer systemer med en, to eller flere kretser, avhengig av enhetens struktur og behov.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.