AUTOMATISKE SMØRESYSTEMER

LANDBRUK OG SKOGBRUK

Wiejelo Equipment spesialiserer seg på design og installasjon av automatiske smøresystemer for landbruk og skogbrukssektoren.

 

LANDBRUK

Landbruksmateriell er ofte basert på sesongdrift. I løpet av sesongen er utstyret så og si i konstant i bruk, lange skift, harde påkjenninger og liten tid til smøring og vedlikehold.

Landbruksmaskiners ledd og lager befinner seg ofte i eller rett ved jorda, som betyr at sand, smuss og skitt kan trenge gjennom. Dessuten er smørepunktene ofte plassert på sårbare og utilgjengelige steder.

Et automatisk smøresystem sørger for at ledd og lager blir smurt mens arbeidet pågår, noe som betyr lengre levetid. Med riktig smøremiddel og dosering vil fettet lage en forsegling på utsiden av lagrene, som hindrer inntrenging av støv, smuss og skitt. Dette gjør også at et automatisk smøresystem kan begrense ståtid, uforutsette kostnader og tapte inntekter.

SKOGBRUK

Skogbruksmaskiner er ofte utsatt for lange skift og harde påkjenninger. Dette kan gi liten tid til smøring og vedlikehold, og smørepunktene er ofte plassert på utsatte steder. Et automatisk smøresystem vil sørge for at ledd og lager blir smurt mens arbeidet pågår, noe som betyr lengre levetid og mindre risiko for driftsstans og uforutsette utgifter.

Skulle et standard produkt ikke møte kundens behov og krav, så designer, utvikler og produserer vi riktig løsning i konsultasjon med våre kunder.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.