AUTOMATISKE SMØRESYSTEMER

LUFTFARTSINDUSTRIEN / GSE

Wiejelo Equipment spesialiserer seg innen design og installasjon av automatiske smøresystemer til luftfartindustrien/GSE (Ground support equipment).

Luftfartsindustrien opererer 24/7. Installasjon av et automatisk smøresystem eliminerer behovet for manuell smøring. Dette fører til lengre levetid, færre reparasjoner og mindre ståtid.

Wiejelo Equipment samarbeider også med mange produsenter og forhandlere, så våre smøresystemer kan installeres hos disse, og tas i bruk umiddelbart ved levering av nytt utstyr.

Vi designer og installerer automatiske smøresystemer til blant annet:

  • Arbeidsplattformer
  • Pushback-traktorer
  • Tauetrucker
  • Gaffeltrucker
  • Teleskoptrucker
  • Stablere
  • Palletrucker
  • Bagasjekjøretøy
  • Hengere

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.