AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

MARITIMT, MASKINROM

En vanlig grunn til branntilløp i et maskinrom er lekkasje fra en hydraulikkslange eller i en drivstoffkobling. Drivstoff eller hydraulikkolje fyller motorrommet med oljedamp. Temperaturen av f.eks. en turbo i en moderne maskin er mer enn nok til å antenne denne oljedampen, som fører til at hele motorrommet kan ta fyr i løpet av et brøkdels sekund.

Wiejelo Equipment har lang erfaring med brannslokking på skipsmotorer som nesten kontinuerlig blir utsatt for store belastninger. Når disse motorene blir avslått etter et langt skift,  kan varme, resttrykk og kortslutninger være faktorer som kan utløse brann, selv etter at de har stått stille en stund. Den mekaniske funksjonen hos våre brannslokkingssystemer sørger 24/7 for at en brann blir oppdaget og slukket i løpet av få sekunder.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 95 74 90 75 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.