TJENESTER

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Bare å kjøpe og installere automatiske brannsystemer og/eller smøresystemer for å ta vare på utstyret ditt vil ikke være tilstrekkelig på sikt. Regelmessige kontroller fra brukeren og fra en uavhengig ekspert har avgjørende betydning.

Alle våre systemer har sertifiseringer som er anerkjent over hele verden. Kvaliteten på Wiejelo Equipment sine produktene oppfyller de høyest mulige standardene. For å sikre en lang levetid for våre produkter, trenger utstyret riktig service og vedlikehold og til riktig tid.

Vår serviceavdeling kan hjelpe deg med enhver form for service og vedlikehold, og rådgivning i forhold til dette.

Vi tilbyr telefonstøtte og en 24/7 krisetjeneste, i kombinasjon med vedlikeholdskontrakter. Videre kan vi eksternt overvåke utstyret ditt, og sørge for periodisk vedlikehold og mulige tilpasninger.

Vi utfører regelmessige kontroller av brannslokkingssystemene, der våre teknikere går over hele installasjonen og delene i systemene ved hjelp av en sjekkliste. Etter dette blir systemene godkjent for en gitt periode.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.