AUTOMATISKE SMØRESYSTEMER

VINDMØLLER

Wiejelo Equipment har lang erfaring med automatiske smøresystemer i vindturbiner som krever høy utplassering og belastning.

Vindturbiner er plassert på avsidesliggende steder og er ofte vanskelig å nå. De automatiske smøresystemene som vi leverer til vindturbiner er vedlikeholdsvennlige.

Med et automatisk smøresystem smøres lagrene mens de roterer, slik at de varer lenger. Med riktig fett og dosering danner fettet en tetningskrage på utsiden av lagrene, som hindrer inntrengning av støv og skitt.

I tillegg forhindrer et automatisk smøresystem på vindturbinen nedetid og tap av energiproduksjon.

I tillegg til installasjon av smøresystemene på vindturbiner, tilbyr Wiejelo Equipment muligheten til å fjernovervåke systemene eller koble dem til overvåkingssystemet (GSM-modulen) til vindturbinen.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 455 05 846 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.