AUTOMATISKE BRANNSLOKKINGSSYSTEMER

VINDMØLLER

Wiejelo Equipment har lang erfaring med brannslukningssystemer i vindmøller, som nesten kontinuerlig blir utsatt for store belastninger.

De vanligste årsakene til brann i vindmøller er kortslutninger, overoppheting, overbelastning og lynnedslag. Når en brann oppstår i en vindmølle er risikoen enorm, ikke bare for sikkerheten, men også for omgivelsene. Det kan f.eks. løsne brennende deler som blir blåst hundrevis av meter av gårde. Vindmøller er som oftest forsikret, men tapet av energiproduksjon er ikke det. Det å bygge opp en ny vindmølle tar lang tid, med store produksjonstap.

Ved å installere et automatisk brannslokkingssystem i vindmøller, tilbyr vi den beste beskyttelsen for de ansatte, utstyret og omgivelsene. Den mekaniske funksjonen til brannslukningssystemet sørger 24/7 for at en brann blir oppdaget og slukket i løpet av få sekunder.

For mer utfyllende informasjon om funksjon, eller tilbud på våre brannslokkingssystemer for maskinrom, ta gjerne kontakt med oss på telefon: +47 95 74 90 75 Epost: post@wiejelo.no

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å finne den beste
løsningen basert på dine behov.